Menu
Aktywna tablica 2020-24

Warunki udziału w programie "Aktywna Tablica"


Sprawdź, czy Twoja szkoła spełnia warunki udziału w Programie „Aktywna tablica”
określone w § 2 ust.7 Rozporządzenia Rady Ministrów z 19 lipca 2017 r.

 

Czy szkoła posiada dostęp do Internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s.

Czy szkoła posiada co najmniej jeden pakiet wymienionych niżej narzędzi i oprogramowania przypadających na jedną wnioskowaną tablicę interaktywną lub jeden wnioskowany interaktywny monitor dotykowy:

  a) przenośny komputer dla nauczyciela lub inne mobilne urządzenie mające funkcje komputera wraz z:

 • preinstalowanym systemem operacyjnym,
 • oprogramowaniem biurowym,
 • oprogramowaniem antywirusowym,
 • oprogramowaniem zabezpieczającym przed dostępem do treści niepożądanych, przy czym oprogramowanie zabezpieczające może być zainstalowane na szkolnych urządzeniach sieciowych,

b) router

Czy szkoła posiada co najmniej jedną salę lekcyjną z dostępem do Internetu, dostosowaną do potrzeb funkcjonowania odpowiednio tablicy interaktywnej lub interaktywnego monitora dotykowego, przypadającą na jedną wnioskowaną tablicę lub jeden monitor?
Czy szkoła posiada co najmniej jeden punkt dostępowy, w którym uczniowie mają możliwość korzystania z dostępu do Internetu w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz w czasie wolnym w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.


Beneficjenci Programu 

 • Szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzedniej edycji programu w latach 2017-2019.
 • Szkoły ponadpodstawowe.
 • Szkoły podstawowe dla dzieci niewidomych.
 • Szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - uczniowie posiadający różnorodne zaburzeni rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia. 
 • Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (SOSW).

 

Harmonogram działań w programie "Aktywna Tablica"

 

do 15.05.2021 r.

 

Złożenie wniosków o udział w programie przez dyrektorów szkół odpowiednio do: organów prowadzących, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dyrektora ORPEG, Ministra Sprawiedliwości.* 

do   30.05.2021 r.

Złożenie wniosków o udzielenie wsparcia finansowego przez: 

 • organy prowadzące do wojewodów 
 • dyrektora ORPEG do Ministra Edukacji
do 15.06.2021 r.

Kwalifikacja wniosków. 

do    30.07.2021 r.

Przekazanie dotacji. 

 

Pomoce dydaktyczne objęte wsparciem

Na program w latach 2020–2024 przewidziana jest łączna kwota 361 455 000 zł, z budżetu państwa, z czego 70 000 zł w 2021 r., Program będzie finansowany w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.

Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe mogą wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości 17 500 zł (14 000 ze środków budżetu państwa i 3500 wkładu własnego organu prowadzącego*). Szkoły dla dzieci niewidomych i dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjny mogą otrzymać 43 750 zł (35 000 zł ze środków budżetu państwa i 8 750 zł wkładu własnego). Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze mogą wnioskować o dofinansowanie w kwocie 125 000 zł (100 000 zł ze środków budżetu państwa i 25 000 zł wkładu własnego). 

W zależności od rodzaju i typu szkoły, placówka może kupić:

 • interaktywnych monitorów dotykowych o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali
 • tablic interaktywnych z projektorem ultraogniskowym
 • tablic interaktywnych bez projektora ultraogniskowego
 • projektorów lub projektorów ultrakrótkoogniskowych
 • głośników lub innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku
 • pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • materiałów do nauczania kodowania i robotyki
 • notatników, linijek i drukarek brajlowskich.


*Rodzaj wkładu własnego:
– wkład finansowy przeznaczony przez organ prowadzący szkołę na zakup pomocy dydaktycznych objętych wnioskiem o udział w programie, wydatkowany w roku złożenia wniosku o udział w programie
– wkład rzeczowy: sprzęt komputerowy i inne urządzenia TIK wykorzystywane jako inne pomoce dydaktyczne, zakupione w roku złożenia wniosku, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w programie.

 

Przykładowe propozycje zestawów monitorów:

Propozycja zestawu monitorów

 

Dokumenty dotyczące programu "Aktywna Tablica"

Wzór wniosku dyrektora szkoły o udział w programie "Aktywna Tablica"

Częściowo wypełniony wzór wniosku dla 3 monitorów interaktywnych 65" w cenie 17,5 tys. zł (+ finansowy wkład własny)

https://drive.google.com/file/d/1PHB6LEMBOJLnCxih6tRG9pgFseAg47sD/view?usp=sharing

Częściowo wypełniony wzór wniosku dla 2 monitorów interaktywnych 75" w cenie 17,5 tys. zł (+ finansowy wkład własny)

Częściowo wypełniony wzór wniosku dla 3 monitorów interaktywnych 55" w cenie 14,0 tys. zł (+ rzeczowy wkład własny)

Częściowo wypełniony wzór wniosku dla 2 monitorów interaktywnych 65" w cenie 14,0 tys. zł (+ rzeczowy wkład własny)W przypadku pytań proszę o kontakt:

tel. (32) 210 22 11 lub 326 33 00

lub 

sklep@unikomp.pl

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl